หุ้น Jr เทรดวันแรกเหนือจอง

หุ้น Jr เทรดวันแรกเหนือจอง 38 18%

หุ้น Jr เทรดวันแรกเหนือจอง NNCL(บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) NOBLE(บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) NOK(บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])

PT(บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]) PTG(บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) PTL(บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์]) PTT(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) PTTEP(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) PTTGC(บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])

NPK(บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค]) NRF(บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])

PPPM(บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร]) PPS(บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง]) PR9(บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์]) PRAKIT(บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์]) PRAPAT(บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])

PICO(บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) PIMO(บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])

NSI(บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต]) NTV(บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์]) NUSA(บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) NVD(บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) NWR(บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) NYT(บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์]) OCC(บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])

หุ้น Jr เทรดวันแรกเหนือจอง

PORT(บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์]) POST(บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์]) PPM(บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) PPP(บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])

PJW(บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) PK(บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร]) PL(บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์]) PLANB(บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์]) PLANET(บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])

หุ้น NKI

(บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต]) NMG(บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])

OTO(บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) PACE(บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])

PLAT(บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PLE(บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) PM(บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) PMTA(บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์]) POLAR(บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])

OCEAN(บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค]) OGC(บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน]) OHTL(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ]) OISHI(บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) ORI(บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) OSP(บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])

PREB(บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) PRECHA(บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PRG(บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) PRIME(บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) PRIN(บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PRINC(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])

PAE(บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) PAF(บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])

หุ้นPYLON

(บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง]) Q-CON(บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง]) QH(บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) QLT(บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ]) QTC(บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร]) RAM(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])

PAP(บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก]) PATO(บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์]) PB(บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม]) PCSGH(บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์]) PDG(บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม]) PDI(บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค]) PDJ(บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])

PRM(บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์]) PRO(บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ]) PROUD(บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง]) PSH(บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PSL(บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์]) PSTC(บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])

PE(บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์]) PERM(บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก]) PF(บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์]) PG(บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น]) PHOL(บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])

 

 

ทางเข้าpg

ไฮโล

ทางเข้าjoker

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวสูงเพิ่มขึ้น

บา

ทางเข้าgclub