หุ้น bbl ในไตรมาสที่ 3 ปี63

หุ้น bbl ในไตรมาสที่ 3 ปี63

หุ้น bbl ในไตรมาสที่ 3 ปี63 หุ้น bbl มาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้น bbl ก่อน ว่าจะเป็นยังไง เราไปดูกันดีกว่า ว่างบการเงินของหุ้น bbl นั้นเป็นยังไงนะ โดยเราไปเริ่มที่งบแสดงฐานะการเงิน ของหุ้น dbl สำหรับในส่วนของงบแสดงฐานะ ทางการเงินของปี 63 เทียบกับของปี 62 เรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะ

ในปี 63 หุ้น bbl ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3 ล้านล้าน 810570 10.60 ล้านบาท

ขนาดพี่สินทรัพย์รวมของปี 62 นั้นก็อยู่ที่ 3216710 3.09 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมในปี 63 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 3 ล้าน 3 แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย 25.50 3 ล้านบาท ส่วนในปี 62 ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2788626 7-8 ล้านบาท

joker

pgslot

บา

แทงหวยลาวชุด ลงทุนน้อย กำไรดี 

ครับคุณก็คิดเป็นหนี้เงินฝากนะครับในปี 63 ก็มีหนี้เงินฝากอยู่ที่ 2 ล้าน 8 แสนสองหมื่น 1880 3.45 ล้านบาท ตัวเลขที่ 62 ก็มีหนี้เงินฝากอยู่ที่ 2 ล้าน 3 แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบ 2.16 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 63 ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 44660 5.06 ล้านบาท ตัวเลขที่ 62 ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 48110 6.30 ล้านบาท

ซึ่งในส่วนของหนี้เงินฝากเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา 19 เปอร์เซ็นต์น ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.9 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่านี่เงินฝากของหุ้น bbl เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ว่ามีเงินฝากเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเงิน

ลงทุนได้เจอนั้นเอง ถ้าเทียบกับ 20:00 น ที่พูดถึงที่ผมพูดมาก่อนหน้านั้นก็คือหุ้น SCB แล้วก็หุ้น BAY นะพ่อ 2 หุ้นนั้นมีเงินฝากก็ยังเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะเท่านี้

เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหุ้น bbl สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้น ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าโอเคอยู่ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการใน LINE ไตรมาสกันบ้าง  9428 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดี สำหรับหุ้น bbl สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน

หุ้น bbl ในไตรมาสที่ 3 ปี63

ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการใน LINE ไตรมาสกันบ้าง  9428 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 63  ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 32208 14.9 1 ล้านบาทส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 30,038.99 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิ ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4114.41 ล้านบาทในไตรมาส

หุ้น bbl ความน่าสนใจในการลงทุน

ปี 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 311816.9 1 ล้านบาทส่วนในไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9500 39.5 ล้านบาท

เมื่อเรานำไปคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในไตรมาส 3 ปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาท 50 สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส 2 ปี 63 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1 บาท 60 สตางค์ต่อหุ่นในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 62 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 4 บาท 94 สตางค์ต่อจากรอบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้น

แล้วก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 63 ก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากของไตรมาส 2 ปี 63 โดยที่เขียนคิ้วก็เพิ่มขึ้นมา 29 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เดียวอันเดียวนั้นกำไรก็ยังลดลงอยู่ เมื่อเทียบกับของปี 62 ซึ่งยืนยันว่าลงมา 56 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ ซึ่งจัดการที่

ไปอ่านดูในบทวิเคราะห์ของหุ้น bbl ก็พบว่ารายได้ของตัวบริษัทนั้นลดลงมาจากวิกฤตโควิดไนน์ทีน มันส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจทำให้ลูกนี่ เกิดการผ่อนผันการชําระหนี้ก็เลยส่งผลในเรื่องของรายได้ของตัวบริษัท ที่ลดลงมานะครับมันก็เลยทำให้กำไรของบริษัทนั้น

ลดลงมาด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ดี รายได้จากดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 3 ปี 63 ก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากของไตรมาส 2 ปี 63 นิดนึง โดยที่ค่า n i m ในช่วงไตรมาส 3 ปี 63 ก็อยู่ที่ 2.1 7%

ขนาดที่ค่า n i m ในช่วงไตรมาส 2 ปี 63 อยู่ที่ 2.10 เปอร์เซ็นต์ก็ฟื้นตัวขึ้นมานิดนึง สำหรับค่า n PL นะครับในช่วงไตรมาส 3 ปี 63 หรือ

ว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยของหุ้น bbl นะก็อยู่ที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นก็ลดลงมาจากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือว่าปี 62 นั้น 1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะเกิดความสงสัย

ว่ารายได้รวมของไตรมาส 2 ปี 63 เนี่ยเยอะกว่าของไตรมาส 3 ปี 63 แล้วทำไมพอคิดเป็นกำไรสุทธิ กับคำว่ากำไรสุทธิในช่วงไตรมาส 3 ปี 63 ถึงเยอะกว่าของไตรมาส 2 ตี 3 ผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูในส่วนของรายละเอียด ปลีกย่อยและก็พบว่าในส่วนของผลการขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งต่อไปมันก็จะกลายเป็นเงินสำรองหนี้เสีย ในช่วงไตรมาส 3 ปี 63 เนี่ยมันลดลงมาครึ่งนึงเลย ของไตรมาส 2 ปี 63 ลงมาจากท้องไตรมาส 2 ปี 63

ก็ลดลงมาจากท้องไตรมาส 2 ปี 63 จะประมาณครึ่งนึงเลยนะซึ่งมันก็คือจะฆ่า npl ที่ลดลงนั่นแหละ มันก็เลยทำให้ตรงนี้ มันลดลงไปด้วยก็เลยมีฝนจะไม่กำไรสุทธิของไตรมาส 33 นั้นเพิ่มขึ้นมานั้นเอง ต่อมาแล้วมาดูในส่วนของงบผลประกอบการใน LINE 9

เดือนของปี 63 เทียบกับของปี 62 กัน โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนั้นในปี 63 ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 88179 ล้านบาทรายได้รวมในปี 62 ก็อยู่ที่ 9,000 13.1 8 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิ

เลขที่ 63 ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 15063 2.59 ล้านบาทกำไรสุทธิในปี 62 ก็อยู่ที่ 28109.5 3 ล้านบาท

เมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ในปี 63 ก็มีกำไร อยู่ที่ 7 บาท 70 สตางค์ต่อหุ่นในขณะที่ปี 62 ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 24 บาท 50 สตางค์ 2

จากงบการเงินใน Line 9 เดือนตรงนี้ แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิในปี 63 นั้นก็ลงมาจากของที่ 62 นะครับถึง 46% กว่าๆเลยนะซึ่งก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร เหตุผลหลักที่กำไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นก็ลงมา

ว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะถ้าเกิดจากปัญหาโทษที เพิ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคของธุรกิจโดยรวมอยู่แล้ว เพราะภาคธุรกิจมันมีปัญหามันก็เลยส่งผลมาที่นี่ มีการผ่อนผันการชําระหนี้ลงอะไรนี้นะ มันก็เลยทำให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นลดลงมานั้นเอง

แต่อย่างไรก็ดี สำหรับส่วนตัวผมก็มองว่าพื้นฐานของหุ้น bbl ก็ยังโอเคอยู่ เพียงแต่ว่าตอนนี้หุ้น bbl ก็อาจจะต้องเผชิญกับวิกฤต ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะมันก็เลยส่งผลต่อตัวธนาคาร มันก็เลยทำให้กำไรของบริษัทนั้นลดลงมา ทีนี้เรามาดูในส่วนของ