ใครบ้างที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษี

วันนี้จะพาทุกคน มารู้เรื่องเกี่ยวกับภาษี กันอีกครั้งเราจะมารู้เกี่ยวกับคำว่าภาษี เงินได้ส่วนบุคคลทำไม เราต้องเสียภาษีเงินได้ ส่วนบุคคล และภาษีเงินได้ส่วนบุคคล มีความสำคัญอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้กัน หากคุณเป็นคนที่มีรายได้ หรืออาจจะมีรายได้ ไม่มากนักก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น

ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล คืออะไร สรุปภาษี เงินได้ส่วนบุคคล จะเป็นภาษี ที่เก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากทางที่กฎหมาย ได้กำหนดว่ามีรายได้พื้นฐาน กางเกงหรือไม่ ดูจะแสดงถึงว่าในแต่ละปี คนนั้น มีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละปี โดยจะต้องไป แสดง รายได้ ที่ตัวเองได้ แสดงรายการและยื่นภาษีในระยะเวลาที่กำหนดภาย ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ในแต่ละปี เพื่อจะได้นำภาษีเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้เจริญ

ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

 ใครบ้างที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

            ซึ่งผู้ที่มี ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

  • บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลธรรมดา ก็คือคนที่มีรา ยได้จากประเทศต่างๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ โดยจะต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็น ผู้เยาว์ หรือ ทารก
  • ข้างที่ส่วนบุคคลที่ ไม่ใช่นิติบุคคล สำหรับภาพหุ้นส่วนจำกัด ที่ไม่ใช่นิติบุคคลส่วนนี้ จะต้องมีบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ได้ทำการตกลง เข้าร่วมธุรกิจโดย มีประโยชน์และผลกำไรร่วม โดยจะต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
  • คิดถึงความตาย ระหว่างปีภาษี ในส่วนนี้นั่นหมายถึง บุคคลที่ถึงเวลาต้องเสียภาษีแต่ว่า ได้ถึงความตาย ในระหว่างปีที่ต้องเสียภาษี แม้ว่าจะสิ้นสภาพ ความเป็นอยู่ของคนไปแล้ว แต่ทางกฎหมายก็ยังไม่กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของทายาท ผู้ได้รับมรดกหรือ ผู้ได้ครองซึ่งทรัพย์สินของผู้ตาย โดยที่ต้องมีหน้าที่ไปยื่นเสียภาษีแทน
  • 4 วิสาหกิจชุมชน ตามที่กฎหมายได้กำหนด ส่วนนี้จะหมายถึง วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม และนำเงินภาษี มาเพื่อใช้ พัฒนาชุมชนสืบต่อไป

ภาษีต้องทำอย่างไรและมีวิธีการอย่างไร

สำหรับใครที่ยังไม่เคยเสียภาษีมาก่อนจะต้องนำเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษีไปยื่นภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้มีเงิน โดยสามารถยื่นคำขอได้กับทางกรมสรรพากรของแต่ละพื้นที่

ยื่นโดยการแสดงรายการ ด้วยวิธีการนี้จะ เพียงปีละ 1 ครั้งจากเงินได้ โดยจะต้องยื่นแสดงรายการ ของรายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไปซึ่งลิ้น ในบางอย่างที่พิเศษ นั่นก็คือเช่นการให้เช่าซึ่งทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพ โดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภายในช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี

สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษี

โดยทุกปีคนไทย จะต้องถึงเกณฑ์ ที่จะต้องเสียภาษี และแสดงรายได้ ภาษีให้กับสรรพากร ซึ่งในปี 2563 ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้าง ของการแสดงราย ได้เพื่อเสียภาษีโดยได้ หลายคนมัก จะเข้าใจว่าถ้าหากมีเงินเดือน มากกว่า 25,683 หรือหากมี รายได้ สูงกว่า 300 บาทจะต้องมีการยื่นภาษี ซึ่งความเข้าใจ แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง  เพราะทางสรรพากร ได้มีการกำหนดเอาไว้ แล้วว่าผู้ใดมีเกณฑ์ ที่ต้องเสียภาษีและต้องยื่นแบบ ไหนในกรณีใดบ้าง โดยมีดังต่อไปนี้

คนโสด

-สำหรับส่วนคนโสด กรณีที่ มีรายได้จากการจ้างงาน อย่างเงินเดือนหรือค่าจ้าง จะต้องยื่น เสียภาษีเมื่อมีเงินจากรายได้มากกว่า 100,000 บาท

– สำหรับคนโสดกรณีที่มีรายได้จากการจ้างงานหรือเงินเดือนและมีเงินประเภทอื่นเข้ามาด้วย ที่ไม่ใช่เงินจากการจ้างงานเพียงอย่างเดียวคนกลุ่มนี้จะต้องยื่นเสียภาษีเมื่อมีเงินได้มากกว่า 6,000 บาท

 คนมีคู่

-ในกรณี ได้เงินเดือนจากการจ้างงานหรือว่าจ้างเพียงอย่างเดียว จะต้องยื่นภาษีเมื่อมีรายได้เกิน 20,000 บาท

– ในกรณีที่ได้เงินเดือนจากการจ้างงาน การว่าจ้าง ที่มีเงินประเทศอื่นเข้ามาด้วย หรือกรณีที่เงิน ที่ได้ไม่ได้มาจากการจ้างงานจะต้องยื่นภาษีเพื่อได้เงินเกิน 100,000 บาท

การยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน

จากเดิมในปี 2562 ในการยื่นภาษี จะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 มีนาคมแต่ปัจจุบัน สามารถยื่นแสดงรายการภาษี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้หมดแล้ว และยังไม่เพียงไม่เพียงเท่านั้น เพราะยังมีแอพพลิเคชั่น เพื่อสะดวก ให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ต้องเดินทางมาที่กรมสรรพากร โดยจะขยายเวลาในการยื่น ไปชำระภาษีออกไปเพิ่มอีก 8 วันนั้นก็คือวันที่ 8 เมษายน

ล่าสุดในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางด้านกรมสรรพากร ได้มีการแจ้งการขยายเวลา การแสดงรายได้ และการยื่นชำระภาษี เงินได้ส่วนบุคคล ทั้งแบบออนไลน์ และแผ่นกระดาษ ที่ได้มาทำการติดต่อที่กรมสรรพากร เราจะได้มีการขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทา ผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบ และยังเป็นการหมุนเวียน เงินในเศรษฐกิจให้เพียงพอ กับปัญหาของสภาวะ Covid-19 ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนประกอบ

การลดหย่อนภาษี

สามารถทำได้อย่างง่ายโดย สามารถ นำเอาใบกำกับภาษี เพื่อมาใช้ในการลดหย่อนภาษี ได้เช่นเดียวกัน โดยหากจะใช้ใบกำกับภาษีจะต้องเป็น ใบกำกับภาษีอย่างเต็มเท่านั้นที่จะสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เพราะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

ซึ่งเราไม่ควร ที่จะหนี้การจ่ายภาษี เพราะการจ่ายภาษี ไม่ได้มากอย่างที่ทุกคนเข้าใจ และยังเป็นการช่วยรัฐบาล นำเงินส่วนนี้ เพื่อมาใช้ในการพัฒนาประเทศ อีกด้วย หากคุณอยากให้เมืองไทยของเรา ได้รับบการพัฒนา ก็อย่าลืมที่จะช่วยกันจ่าย ภาษีให้กับรัฐบาล เพื่อให้ไทยเราเท่าทัน บ้านเมืองอื่น

ซึ่งวันนี้เราก็ให้ความรู้ในเรื่องภาษี มาให้ทุกคนรู้ ซึ่งวันหน้าเราจะพาทุกคน ไปรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงิน เรื่องอะไรต้องรองดูกัน เพราะคำว่าการเงิน เป็นคำที่กว้างมาก โดยได้รวมเอา หุ้น กองทุน การออม ภาษี และอื่นๆอีกมากมายเข้ามาอยู่ ซึ่งคำนี้ เป็นอีกคำที่ได้ครอบคลุมทั่วจักวาน

เดี๋ยวเราจะพา ทุกคนไปรู้กันในตอนหน้า ว่ามีความน่าสนใจ และ อย่างไรบ้าง เดี๋ยวไปดูกันในตอนหน้าแ และวันนี้เราได้ฝากเรื่องของภาษี ไว้ก่อนเพียงเท่านี้ แต่อยากคุรอยากรู้เรื่องอะไร สามารถ คอมเม้นท์ มาพูดคุยกับเราได้ และเราจะหาข้อมูล มาพูดคุยกัน วันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้

autobet
Joker Gaming
Slot Pg
ความรู้การเงินพื้นฐาน