ETF หรือ Exchange Traded Fund

หากคุณเป็นอีก ที่กำลังมองหาความมั่งคั่ง ในอนาคต และกำลังมองหาการลงทุน รูปแบบใหม่ๆ วันนี้เราจะมาแนะนำกับการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถลงทุนได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพราะผู้ช่วยในการลงทุน คอยลงทุนให้ อย่างที่กองทุน ที่เราเรียกว่า ETF ให้รู้จักว่า ETF แท้จริงแล้ว คืออะไร สามารถลงทุนได้อย่างไร และ โดยมีความสำคัญอย่างไร

ETF หรือ Exchange Traded Fund

สำหรับกองทุน ETF นี้จะมีความสำคัญ พิเศษตรงที่ สามารถซื้อขาย ได้ทันทีแบบ Real Time แล้วจะเปิดทำการขาย เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ลงทุนใน ETF จะได้รับผลตอบแทน เป็นรูปแบบของเงินปันผล และจะต้อง ทำการซื้อขายตามเวลาที่ตลาด ของ ETF กำลังขายอยู่ หรือ หากอยากให้อธิบายง่ายๆ ETF ก็คือ การนำเอาจุดเด่น ระหว่างกองทุนรวม และหุ้น เข้ามารวมกัน โดยจะกระจายความเสี่ยง ด้วยการมีนักลงทุนมืออาชีพ มาคอยบริหาร และจัดการลงทุนให้ แตกต่างกับหุ้นตรงที่ ในการซื้อขายไม่ต้องรอ ให้ถึงวัน ที่จะรู้ราคาซึ่งนี่คือข้อดีของ ETF

ETF

ETF แบ่งออกได้เป็น กี่ประเภท

ดัชนีของ ETF มีแหล่งอ้างอิง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆดังต่อไปนี้

– Equity ETF สร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี จากราคาหุ้นใน ประเทศ

– Foreign ETF สร้างผลตอบแทนโดยอิงจาก ดัชนี ราคาหุ้นในกลุ่มต่างประเทศ

– Gold ETF สร้างผลตอบแทนจากการยิงของดัชนีหุ้น ราคาทองคํา

– Bond ETF สร้างผลตอบแทน จากการอิงดัชนี ราคาตราสารหนี้

เส้นการลงทุนของ eth แบ่งออกได้โดยได้รับผลตอบแทนออกเป็น 2 รูปแบบดังต่อไปนี้

จากกำไร ของส่วนต่างราคา ซึ่งในส่วนนี้หากใคร ที่กำลังลงทุนใน ETF ที่มีราคาต่ำ จะสามารถที่จะขายให้ได้ราคาสูงขึ้นกว่าตอนซื้อมา โดยจะได้รับกำไรส่วนต่างของราคา

เงินปันผล ผู้ที่ลงทุนจะได้โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ค่าเงินจากการปันผลจะได้รับมาจากกองทุน etf ที่พูดกับการได้ไปลงทุนก่อนที่จะจัดสรร กำไร รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกองทุนออกไปก่อน ที่จะนำให้มาพูดที่ทำการลงทุน

ใครบ้างที่จะสามารถจัดตั้งและบริหารกองทุน ETF ได้

สำหรับกองทุน etf เป็นอีกหนึ่งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างกองทุนรวมและหุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่จะสามารถจัดการกองทุนได้ และได้ผลตอบแทนจากการอ้างอิงจากดัชนี โดย  ใช้นโยบาย ที่ประกาศไว้ในหนังสือเชิญชวน แน่นอนว่าดังนั้นผู้ ชื่อหนังสือ  ผู้สามารถที่จะตรวจสอบ การดำเนินงาน และการถือครองทรัพย์สิน ได้ตลอด

กองทุน ETF มีความเสี่ยง อย่างไรบ้าง

แน่นอนว่าการลงทุน ทุกอย่างมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นกองทุน รวมหุ้นตราสารหนี้ และต่างๆอีกมายมาย ซึ่งแน่นอนETF ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนทำการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดี เช็คก่อนว่าชื่อกองทุน ETF ที่ต้องการลงทุนนั้น มีความเสี่ยงหรือไม่ ผู้ลงทุนควรจะทราบดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจ หรือการเมืองและสังคม ที่จะมีผลกระทบโดยตรง ต่อราคาของตลาด แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้ คุณต้องติดตามข่าวสารให้ดี เพราะจะได้รู้ว่า เมื่อไหร่ควรจะลงทุนต่อ หรือหยุดพักการลงทุนไว้ก่อน

ความเสี่ยงจากกา รอ้างอิงดัชนีตลาด ซึ่งความเสี่ยงนี้ จะมาจากการดำเนินงาน ของบริษัทหรือองค์กร ที่ได้อ้างอิงดัชนี เอาไว้และความเสี่ยง ตัวนี้ยังส่งผลต่อการอัตราการ แลกเปลี่ยนผู้ที่ถือเอาไว้ โดยสามารถ อ้างอิงได้จาก หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเสี่ยง จากการเคลื่อนไหว ของการอ้างอิงดัชนี เพราะ ไม่ได้รับผลตอบแทน ที่เท่ากับ การอ้างอิงที่กำหนดไว้หลักทรัพย์ในต่างประเทศ ด้วย

แล้ว ETF เหมาะกับนักลงทุน มือใหม่หรือไม่

ETF ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ นำมาจัดสรร และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อให้ มีประสิทธิภาพดังนั้น และการลงทุนในรูปแบบนี้เหมาะแก่ใครบ้าง

เพื่อเป็นตัวเลือกของการลงทุนมือใหม่ แน่นอนว่าท่านสามารถ ที่จะบริหารกองทุน ETF ได้ด้วยตนเองโดยอาจจะ เริ่มจากการซื้อ เพิ่มทุนที่จำนวนไม่มาก เพื่อเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยง และใช้ในการลงทุน รูปแบบอื่น ซึ่งข้อดีของการลงทุนแบบนี้ นั้นก็คือมีผู้เชี่ยววชาญที่มีความสามารถมา ช่วยลงทุนให้

            การลงทุนไว้ใช้ในระยะยาว ซึ่งการลงทุน ETF ก็สามารถลงทุน เพื่อหวังผลตอบแทน ในระยะยาวเพื่อใช้ในอนาคต ในช่วงหลังวัย เกรีษณก็ได้เช่นเดียวกัน

กองทุน ETF มีอัตราการซื้อขายอย่างไร

ราคาซื้อขายในตลาด (Trading Price) ราคานี้จะเป็นราคา ที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยผู้ที่ต้อบงการซื้อ สามารถ ดูผลก้อนทำการซื้อขายได้แบบ เรียลไทล์ โดยที่จะมีตัวแปรสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด นั้นก็คือ อุปสงค์ และ อุปทาน โดยที่อัตราของการซื้อขาย จะมีการผันผวนไปตามไปตามดัชนี ของกองทุนที่ได้ใช้ในการอ้างอิง โดยจะสะท้อน มามูลค่าของทรัพย์สินเพื่อให้เห็นถึงปริมาณในระหว่างวัน (INAV) อีกด้วย

ภาพรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) โดยในส่วนนี้จะแสดงถึง มูลค่าของทรัพทย์สินที้งหมดที่กองทุนได้ทำการถือครองไว้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จากการที่การบริหารจาก บลจ. ที่ได้ทำการประเมิน ทรัพย์สินที่เราได้ทำการลงทุนเอาไว้ก่อนแล้วก่อนหน้านี้ ตามราคากลางของตลาด ก่อนที่จะนำเอาไปรวมกับประโยชน์ ที่ควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือแม้เงินปันผล โดยที่ผลประโยชน์ อาจจะอยู่นส่วนของ เงินสดที่ค้างอยู่จากรายการรับ ก่อนที่จะนำมาหักค่าธรรมเนียมต่างๆ

มูลค่าของทรัพย์สินในช่วงระหว่างวัน (Indicative Net Asset Value: INAV) สำหรับค่านี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวสะท้อน ว่าในแต่ล่ะวัน จะมีปริมาณของ ผู้ที่ทำการออกกองทุนนี้ เท่าไหร่ โคยที่จะทำการ แสดง INAV ทุก 15 หรือ 30 นาที  เพื่อเป็นตัวช่วยที่จะแสดงข้อมูล สำหรับประกอบการตัดสินใจ ของผู้ทำการลงทุน ดังนั้น INAV จึงเปรียบเสมือน กับสิ่งที่ทำให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึง มูลค่าของกองทุนที่มีการเปลี่ยน ไปในแต่ล่ะวัน โดยที่ผู้ที่ได้ทำการลงทุน เหล่านี้สามารถ เปรียบเทียบราคา ซื้อขายในตลาดได้เช่นเดียวกัน

ก่อนที่จะเริ่มทำการลงทุน ผู้ที่ต้องการลงทุน หรือสนใจกองทุน หุ้น หรือการลงทุน ในแบบต่างๆ ควรศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนเพื่อเป็นอีก 1 ตัวช่วย ที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจเพื่อใช้ในการประกอบการลงทุนให้ง่ายขึ้น เพราะการลงทุนในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย และหลากหลาย ดังนั้นการลงทุน อย่างไร ที่จะเป็นตัวช่วย ให้คุฯมั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอนาคต ก่อนการเกษียณ ก็ควรศึกษา ข้อมูลให้ดี เพื่อเป็นการประกอย การตัดสินใจ การลงทุน ที่จะเลือก

พบกันในครั้งหน้า ว่าเราจะ พาทุกคนไปเรียน รู้เรื่องงานเงิน และ การลงทุนในเรื่องอะไร เพื่อให้คุณมีเงินเก็บไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณ ต้องมาคอยตอตามกันต่อไปกับ XO GROUP

 

autobet
Joker Gaming
Slot Pg
หุ้น คืออะไร